Oftalmologia Infantil

En les edats primerenques de la vida és quan es posen de manifest la majoria d’errors refractius (ulleres), és per això que tot nen ha de ser revisat pel seu oftalmòleg cap als 4 anys d’edat, si no s’ha observat abans cap alteració per part de pares o pediatre. La major part de problemes refractius de la infància solen passar desapercebuts, i pot desencadenar fracàs escolar, problemes de relació o fins i tot a la pèrdua irreversible de visió en un ull per ambliopia o ull gandul.

Estrabisme

L’estrabisme es produeix quan existeix una desviació anormal d’un ull o l’altre en alguna de les posicions de la mirada. La desviació pot ser horitzontal (desviació cap a fora o cap a dins) o vertical ( desviació cap a dalt o cap a baix).
Tots els nens que desvien els ulls de forma intermitent han de ser visitats als 6 o 7 mesos d’edat. Si la desviació és permanent aquests pacients han de visitar-se inclús abans.
L’estrabisme pot ser corregit amb ulleres o lents de contacte, o inclús amb cirurgia. La cirurgia consisteix en aïllar els músculs dels ulls encarregats de la mobilitat i situar-los en un altre lloc per debilitar o reforçar la seva acció. Es tracta d’una cirurgia molt senzilla però que requereix anestèsia total a aquestes edats. Si l’estrabisme és acomodatiu, es corregeix amb ulleres o lents de contacte per mantenir els ulls rectes, i arribada la majoria d’edat poden ser intervinguts amb la tècnica LASIK (Cirurgia amb Làser).

Ambliopia

"Ull gandul"

La ambliopia o ull gandul és la disminució de la visió d’un dels ulls que no s’ha desenvolupat correctament durant la infància. Sol passar desapercebuda pels pares ja que no presenta símptomes. Afecta aproximadament a un 4% dels nens i pot curar-se si es diagnostica i tracta precoçment, abans dels 6 – 7 anys d’edat. En cas contrari pot donar lloc a un defecte visual sever i irreversible.
Les causes més importants són l’estrabisme, els defectes de refracció i més rarament la cataracta congènita.
El tractament consisteix en la rehabilitació visual forçant l’ús d’aquest ull gandul mitjançant la oclusió de l’ull bo. La duració del procés depèn en cada cas de la edat del nen, el temps i la continuïtat amb la que el nen porti l’ull tapat.

Contacta amb nosaltres