Glaucoma

El glaucoma és una malaltia ocular caracteritzada per una pèrdua progressiva de les fibres del nervi òptic deguda principalment a un augment de la pressió intraocular que, sense tractament, condueix cap a la pèrdua del camp visual perifèric i finalment la ceguesa.

La detecció d’aquest factor de risc és fonamental ja que en la majoria dels afectats els símptomes passen desapercebuts i únicament amb una visita a l’oftalmòleg poden diagnosticar-se i tractar-se precoçment.
El tractament pot ser segons la fase de la malaltia amb fàrmacs, LASER o cirurgia.

La descripció de cirurgia mínimament invasiva ha estat usada en totes les àrees quirúrgiques per a diferenciar les noves tècniques que tenien com a objectiu una menor agressió dels teixits, normalment relacionat amb el tamany de la incisió. Actualment s’utilitzen 2 dispositius, el XEN i el PRESERFLO, que descrivim a continuació.

VIA subconjuntival AB INTERN: IMPLANT XEN.

El dispositiu XEN és un tub hidrofílic de col·lagen que ve precarregat en un injector amb una agulla 27G que s’utilitza per a realitzar una esclerotomía ab intern, el dispositiu permet el drenatge d’humor aquós des de la cambra anterior a l’espai subconjuntival, es forma una butlla de filtració usant el mateix mecanisme de drenatge que la trabeculectomía. Aquesta cirurgia és una alternativa efectiva per a aconseguir una disminució de la PIO mitjançant un procediment mínimament invasiu i amb mínima alteració del teixit subconjuntival. El model comercial actual, XEN 45, té un diàmetre extern de 220 μm i una llum de 45 μm.

VIA subconjuntival AB EXTERN: Dispositiu PRESERFLO

En el cas del Preserflo, s’utilitza un petit tub per a comunicar la cambra anterior amb l’espai subconjuntival combinat amb MMC per a controlar la cicatrització conjuntival.
El Preserflo és un dispositiu tubular de 8,5 mm de longitud, un diàmetre de 350 μ i una llum de 70 μ, amb dues aletes planes que faciliten el seu ancoratge escleral i impedeixen que el dispositiu es desplaci. El flux de l’humor aquós és controlat pel diàmetre i la longitud del tub, que no disposa de dispositius valvulars i no depèn de la tensió de les sutures. Es requereix una pressió mínima de 5 mmHg per al pas d’humor aquós a través del dispositiu, i existeix una relació lineal entre la pressió i el flux d’aquós a través de la seva llum

Vídeos sobre el Glaucoma
Contacta amb nosaltres