Cirurgia de la Cataracta

La cataracta és la opacitat o pèrdua de transparència del cristal·lí i té com a conseqüència una pèrdua progressiva de visió. El cristal·lí és una lent natural i transparent de l’ull situada per darrera de la pupil·la, a través de la qual passa la llum i les imatges per ser identificades en la retina.

La causa més freqüent de cataracta és l’envelliment

Per tant s’ha d’entendre que és un procés natural de la edat. No obstant això, existeixen altres causes: malalties generals (com per exemple la diabetis), malalties oculars, traumatismes, causes genètiques i toxicitat farmacològica.

La simptomatologia més freqüent és la pèrdua de visió. Altres símptomes són una visió borrosa, l’enlluernament i en ocasions la visió doble. Paradoxalment, en alguns pacients que utilitzen ulleres millora la visió sense aquestes. Afortunadament aquests símptomes poden ser revertits amb un tractament adequat, però si la cataracta no es tracta pot arribar a derivar en una ceguesa.

El tractament de la cataracta és sempre quirúrgic i actualment no existeixen medicaments per prevenir o retardar la seva aparició. En contra de l’antiga i àmplia opinió d’esperar a que la cataracta impedeixi completament la visió per operar-la, no s’ha d’esperar a que la cataracta “maduri” perquè augmenten els riscos quirúrgics. La cirurgia s’ha de dur a terme quan l’oftalmòleg així ho indiqui.

La cirurgia consisteix en la FACOEMULSIFICACIÓ o destrucció del cristal·lí opac del pacient mitjançant ultrasons per, seguidament, implantar una lent intraocular (LIO) flexible a través d’una petita incisió de 2,2 mm. La LIO, que corregeix les diòptries que cada pacient requereix, pot ser monofocal, multifocal i/o tòrica en funció de cada pacient.

Tipus de lents LIO

La LIO monofocal té per objectiu corregir a una distància determinada. Habitualment la lent s’adapta per veure en distàncies llargues i s’utilitzen ulleres en les distàncies curtes, per veure de prop. La lent també es pot adaptar per corregir la visió de prop utilitzant ulleres per veure de lluny, o seguir la estratègia anomenada de monovisió en la que un ull s’adapta per veure de prop i l’altre per veure de lluny.

La LIO multifocal s’adapta per que el pacient pugui veure a diferents distàncies, de forma que es redueix o elimina la dependència de les ulleres tant de lluny com de prop. La dependència de les ulleres després de la cirurgia va en funció de cada pacient.

La LIO tòrica és una lent mono o multifocal que a la vegada incorpora una correcció per a l’astigmatisme.

La duració de la cirurgia és breu, utilitza només col·liri (gotes) com agent anestèsic, no precisa d’oclusió postoperatòria, i permet al pacient tornar al seu domicili immediatament després de la cirurgia i incorporar-se a la seva activitat normal en un període de temps curt.

Preguntes freqüents

No, es tracta d’una cirurgia de curta durada (20 minutos aproximadament), on existeix sensació de pressió (no dolor) en 3 moments de l’acte quirúrgic  de segons de durada, perfectament suportable.

Som un centre on cadascun dels professionals té assignat sempre els seus pacients i és el mateix el que realitza un seguiment individualitzat tant de la valoració preoperatòria, com de l’acte quirúrgic i dels controls posoperatoris, creant-se una estreta i sota el nostre punt de vista imprescindible relació metge-pacient.

Depèn de l’activitat de cada persona, però es recomana durant els primers 7 dies no realitzar activitat física ni aixecament pesos.

En principi són tres: l’endemà de la intervenció, a la setmana on es valora la incorporació a les tasques habituals de tota mena i al mes, moment en què s’abandona el tractament posoperatori amb col·liris.

És prioritari seguir els consells del seu cirurgià, ja que depenent de múltiples factors com són l’estat de salut de tots dos ulls, la graduació prèvia, les necessitats visuals de cada pacient, etc amb tot aixó, es decidirà per una LIO monofocal, monofocal amb focus estès a mitjana distància, multifocal o trifocal o tòrica.

No, és exactament la mateixa i amb els mateixos controls posoperatoris, l’única cosa que canvia és el tipus d’implant i el rendiment visual que ofereix.

És una LIO amb un sol focus per a distància llunyana i no corregeix l’astigmatisme. És a dir, si prèviament es té un defecte astigmàtic o bé el seu cirurgià sap que el tindrà en el postoperatori per l’estat de la seva còrnia, vostè necessitarà ulleres de visió llunyana, intermèdia i pròxima. No obstant això, si vostè té escàs astigmatisme, amb aquesta LIO no utilitzarà ulleres en visió llunyana, però si en intermèdia i pròxima. Són les LIO que solen estar cobertes per les companyies de salut, encara que no en totes elles.

És una LIO amb un sol focus per a distància llunyana i un toro per a la correcció de l’astigmatisme. Es poden beneficiar del seu implant els pacients amb astigmatisme elevat aconseguint prescindir o disminuir l’ús d’ulleres en visió llunyana. En tractar-se d’un sol focus llunyà, precisaran de l’ús d’ulleres en visió intermèdia i pròxima. Algunes companyies de salut cobreixen aquest tipus de LIO

És una LIO amb un focus llunyà i una extensió d’aquest per a aconseguir visions intermèdies entre 80-100 cm. Es solen aconsellar a pacients que no poden ser candidats a implantar-se LIO multifocal i desitgen un plus de visió sense ulleres en distància intermèdia, però que precisaran de correcció òptica en visió pròxima. No solen estar cobertes per les companyies de salut.

És un LIO amb 3 focus un per a visió llunyana, un altre per a intermèdia i un altre per a pròxima. Amb això s’aconsegueix eliminar o disminuir la dependència en l’ús d’ulleres a qualsevol distància. No solen estar cobertes per les companyies de salut.

No és una resposta fàcil i depèn de nombrosos paràmetres tant oftalmològics (salut dels ulls, graduació prèvia, etc) com d’expectatives del pacient. Amb tot això el seu oftalmòleg decidirà.

Absolutament si. Amb les ulleres progressives vostè ha de buscar el focus a cada distància i en una àrea òptica estreta, la qual cosa fa que alguns pacients no s’acostumin a elles, però amb les LIO multi/trifocals això no és així, ja que es produeixen tres focus en la retina per a les diferents distàncies de visió i es fa servir cadascun d’ells de manera automàtica i amb una àrea òptica àmplia, sense necessitat d’esforços d’enfocament o moviments de cap per part del pacient. Si bé és cert, que s’aconsegueix el màxim rendiment en aquesta mena de LIO quan tots dos ulls han estat intervinguts.

La LIO multi/trifocal és un gran avançament de la física òptica per a aconseguir diferents focus de visió sense esforç d’enfocament per al pacient, però també és cert que és un enginy artificial que substitueix a l’enfocament natural però sense aconseguir la qualitat de l’ull humà jove. De fet, alguns pacients narren l’observar els anells difractius propis de la fabricació de la LIO en mirar focus de llum, sobretot en la foscor. També cal ressaltar que la visió pròxima amb aquest mena de LIO necessita un reforç de lluminositat respecte a l’ull jove.

La potència diòptrica de la LIO ve donada per un càlcul mitjançant interferometría laser per biómetre. Aquest càlcul malgrat ser molt precís és previ a la cirurgia i no existeix manera de saber com es comportarà la LIO una vegada implantada dins de l’ull, de manera que en un 15% aproximat de casos queda un residual de graduació que fa impossible treure tot el seu rendiment a la LIO multifocal. En aquests casos i mai abans dels tres mesos, es realitza un retoc amb laser excimer sobre la còrnia, del defecte òptic residual.

És una LIO que uneix les característiques òptiques d’una multifocal d’una banda i d’una tòrica per un altre, és a dir aconsegueix eliminar o disminuir l’ús d’ulleres a qualsevol distància en pacients amb astigmatisme elevat. Té les mateixes limitacions que una multifocal i segons decideixi el seu oftalmòleg, la seva implantació pot ser substituïda pel que es denomina cirurgia bioptics, que consisteix en un primer acte quirúrgic implant de LIO multifocal i un segon al cap de 2-3 mesos amb laser excimer per a la correcció del defecte astigmàtic residual. No estan cobertes per cap companyia de salut.

Contacta amb nosaltres